solberget admin login

INITIATIVET

Den stora visionen med Solberget är att forma en verklig mötesplats. En offentlig arena för skapande kultur ger Växjö och Kronobergs län en ovärderlig kulturimpuls.

Olika miljöer för upplevelser har varit populärt under en tid. Solberget innebär en vidareutveckling genom att också bygga in ett deltagande moment. Solberget vill inspirera till att pröva på, utforska och skapa. Trädgård, odling, mat, bröd, hantverk, slöjd, bild, berättelse, rörelse, natur med mera utgör Solbergets kulturinnehåll.

Solberget blir till för alla människor med sina vitt skilda idéer, uttryckssätt, synsätt, önskningar och behov. Och i mötet med varandra skapas möjligheter för framtiden. För människan bär på slumrande förmågor att forma en rimligare tillvaro. Fler tidsenliga mötesplatser är en förutsättning för framåtskridande.

kULtuRDokTORn