solberget admin login

FRISKVÅRD/PERSONALVÅRD

- en effektiv & god personalinvestering

• Skräddarsydd personalvård

• Med kultur och skapande

• Trädgård, mat, bröd, hantverk, promenad, massage, bild, berättelse, natur, rörelse, projekt & samtal

I förebyggande syfte eller för personal som vill byta inriktning i arbetslivet, samt för medarbetare som närmar sig gränsen för ohälsa.

Åtta veckor. Löpande intag.

Se nedan för utförligare presentation.

Anmälan och information:

Daniel Ekman: 070-633 93 23, solberget@oask.se

________________________________

Solberget friskt arbetsliv

Det är mycket som vi människor vill göra här i livet. Utvecklas i jobbet och ha familj. Leva ihop och vara själva. Sticka ut och smälta in. Hänga med och hålla emot. Den moderna människan utför en existentiell brottningsmatch med sig själv och omgivningen. Trots besvären är både och en livsnödvändighet. Att ta ansvar för sin frihet.

Arbetsplatsen är en viktig arena. Vanligtvis visar sig människans existentiella dilemma just på arbetsplatsen. Men inte alltid finns redskapen som svarar upp mot detta faktum. Detta kan exempelvis leda till att medarbetare inte vågar söka sig vidare, trots att det egentligen är dags för en ny riktning i livet. Arbetsgivaren kan ibland känna sig bakbunden. Till slut räcker inte orden till. Vad det hela handlar om kommer aldrig riktigt upp på bordet. Personal och arbetsgivare kör fast.

Genom att etablera en relation till skapande och konstnärliga uttryck öppnas nya möjligheter upp. Mycket enkelt kan vi få förändrade perspektiv på oss själva och omvärlden. Genom skapandet tas andra domäner i anspråk. Alldeles påtagligt utvecklar vi nya sidor genom kulturen. Efter en tid kan vi samtala på ett mera kreativt sätt. Dialogen med andra blir bättre och vi väljer mera angelägna samtalsämnen. Personal och arbetsgivare kan gå vidare på ett mera konstruktivt sätt och med förnyad motivation. Kulturella aktiviteter är kostnadseffektiva som personalvård i förebyggande syfte.

• Solbergets upplägg innefattar en rad olika skapande och konstnärliga aktiviteter, existentiella och filosofiska samtal samt verksamhet inom mat, bröd, trädgård, rörelse, massage och promenad med mera.

• Privata och offentliga arbetsgivare erbjuds platser för personal i behov av personal-/friskvård eller rehabilitering.

• Kostnad 25.000 kronor per plats.

• Löpande intag.


SOLBERGET FRISKT ARBETSLIV

En framgångsrik hantering av medarbetarnas hälsa bli allt viktigare för arbetsgivare idag. Stress, smärta och depression är trots detta vanliga problem som ibland måste åtgärdas med professionell hjälp. Ett arbetssätt som visat sig fungera är handgripligt kulturell verksamhet och skapande. Kultur som friskvård, kultur som rehabilitering.

Skapande och konstnärligt övande är kopplat till hälsa och välbefinnande. Det egna skapandet utgör ympämne för hälsa, och ger näring till kreativiteten. De krafter som blir verksamma är identiska med människans självläkande förmågor. Processen är dessutom ytterst kostnadseffektiv.

Solberget, offentlig arena - skapande kultur, är en pionjäranläggning för friskvård, prevention, rehabilitering och öppet kulturutbud. Ambitionen är att forma en verklig mötesplats - där hantverk, slöjd, trädgård, odling, mat, bröd, bild, berättelse och natur inspirerar och främjar mötet olika människor emellan. Människan behöver arbeta både med händerna och huvudet. I vår tid har balansen mellan hand och huvud rubbats.

Solberget är centralt beläget vid Hovsbergsparken. Solberget utgör Växjös högsta punkt och omgärdas av två hektar naturpark. Hällristningarna i området visar på platsens historiska betydelse. Landskapsarkitekt Anna Svensson, Sweco har nu ritat trädgården. Studiefrämjandet Småland-Gotland är initiativtagare och projektägare. Projekteringen sker i samarbete med Växjö kommun med flera.

Vi inbjuder arbetsplatser/företag till samarbete inom Solberget Friskt Arbetsliv, en grupp med tre arbetsplatser som vill vara med och gemensamt utveckla projektet. En andel kostar 640.000 kronor (exklusive moms) per år.

De deltagande arbetsplatserna utnyttjar det insatta beloppet i form av friskvård, rehabilitering eller utbildning, enligt arbetsplatsens individuella önskemål. Varje arbetsplats har under ett år tillgång till två heltidsplatser inom kultur som friskvård/rehabilitering. Utöver detta erbjuds också arbetsplatserna daglig verksamhet, öppet utbud, programutbud samt forskningsanknytning (vad ger hälsa, handens kunskap, skapandets pedagogik).

Förutom ovanstående erbjuds arbetsplatserna följande utbyte för sin insats:
  - identifikation som en kultur- och hälsomedveten arbetsplats
  - en ny plattform för samarbete inom hälso-området med andra arbetsplatser
  - ny kunskap genom seminarier och kontakter med framstående kulturarbetare och forskare
  - tillgång till en kreativ mötesplats för interna och externa möten
  - stora exponeringsvärden i en klassisk miljö och deltagande inom ett verkligt utvecklingsprojekt

Vi söker arbetsplatser/samarbetsparter som vill vara engagerade i Solberget, offentlig arena - skapande kultur för att stödja projektet och samtidigt säkerställa att deras egna behov och önskemål om rehabilitering och friskvård tillgodoses. Solberget är en kultursocial uppfinning. Initiativet rör sig inom fältet kultur – hälsa.


kULtuRDokTORn