solberget admin login

SOLBERGETS VÄNNER (voask, vänföreningen offentlig arena – skapande kultur)

Solbergets Vänner är en ideell kulturförening som vill uppmuntra till verkligt deltagande i Växjös kulturliv. Dina egna tankar och idéer formar ditt engagemang i Solbergets Vänner. Det handlar om att se det som saknas och försöka förändra till något förbindligare, mera framtidsinriktat och rimligare.

Utgångspunkten är Solbergets verksamhet och den generösa Hovsbergsparken centralt belägen i Växjö. Solbergets Vänner ser att där finns förutsättningar för att gemensamt forma en levande och tillgänglig mötesplats för alla växjöbor. Vi behöver både dig som vill vara aktiv inom föreningen och dig som symboliskt eller ekonomiskt vill stödja idén.

I Solbergets Vänner skapas initiativgrupper utifrån medlemmarnas olika intresseområden. Vad tycker du behövs för att ge ännu mera liv åt Växjö? Här nedan ges några tänkbara förslag på arbetsgrupper, andra och flera grupper är naturligtvis också möjliga att formera.

☆ Nyskapande utställningsverksamhet

☆ Hållbar utveckling för ”Gröna Växjö”

☆ Poesi, litteratur & berättelse

☆ Bistånd & utveckling

☆ Kafé, bistro, kaffebar, restaurang, värdshus, & matkultur 

☆ Handelsträdgård

☆ Bageri & brödkultur

☆ Kultur & hälsa

☆ Forskning, utbildning & seminarier

☆ Evenemang & happenings

☆ Scen, musik, film, teater, dans, nycirkus, varieté & levande liv 

☆ Konst, bild & ateljéer

☆ Slöjd, hantverk & verkstäder

☆ Barnaktiviteter & lekplatser

☆ Marknadsföring, företagskontakter & information

☆ Trädgårdspark & odling

☆ Dansbanebygge & andra husbyggen

Rehabilitering & personalvård

Kulturhistoria & modern fornsal

Natur, exkursioner & botanik

Kultursocial vision för Växjö & framtidsfrågor

Medmänsklig mötesplats, humor & hemligheter

Vandring, promenad & bågskytte

Samhällsdialog, & kosmopolitiskt forum

Filosofiska rummet & det goda samtalet

Experiment & laborationer

Kulturutbyte och ”kretsloppsbaserad” turism

Utsiktstorn & observatorium

Ungdomsfrågor & modern äldreomsorg

Vetenskap & livsåskådning

kULtuRDokTORn