solberget admin login
Solbergsvisionen inspirerar Strängnäs kommun
Strängnäs kommun vill lära av Solbergets verksamhet i Växjö. Solbergets projektledare Daniel Ekman bjöds därför till Strängnäs för att tala om Solbergets helhetsvision.
- Jag tycker att Solbergets idéer är mycket modiga, väldigt inspirerande och mänskliga, säger Paula Pihlgren på samhällsbyggnadskontoret i Strängnäs.

Onsdagen den 22: e mars anordnade samhällsbyggnadskontoret i Strängnäs kommun ett panelsamtal i Strängnäs kulturhus, kring hur man bygger en tidsenlig park. I panelen deltog förutom Solbergets Daniel Ekman, också stadsträdgårdsmästare Lars Erik Krafve från Örebro, vars stadspark har utnämnts till Sveriges vackraste park 2004, Gunilla Stålfelt VD för Överjärva gård i Solna, och välkända Lars Krantz från Ockelbo i Gästrikland som står bakom Rosendals trädgårdar och Wij trädgårdar.

 Solberget – en levande organism

Paula Pihlgren från Strängnäs samhällsbyggnadskontor var den som tog kontakt och bjöd in Solberget till paneldiskussionen. Hon förklarar det med att hon upplever Solbergesvisionen som väldigt inspirerande och modig.

– Särskilt sättet som man vill göra en mötesplats på, där det handlar om mer än bara parken. Det verkar finnas en sund utveckling i Solbergets vision. Likt en levande organism rör den sig.

 
Paula Pihlgren

Drottning Kristinas Trädgårdar

I Strängnäs arbetar en kommunal projektgrupp med att formulera visioner för att förverkliga ett omfattande parkprojekt som kallas Drottning Kristinas trädgårdar. Projektet ska utföras i ett 14 hektar stort naturområde ett par kilometer utanför Strängnäs tätort. Paula Pihlgren är ansvarig parkplanerare för Drottning Kristinas trädgårdar. Hon berättar att den nya parken ska bli en kulturoas tillgänglig för alla Strängnäsbor, där kulturmiljövård, hantverk, konst och rekreation är viktiga beståndsdelar.

Dialog och inspiration

Paula Pihlgren ser diskussionskvällen som en chans att hämta inspiration och synpunkter inför anläggandet av Drottnings Kristinas trädgårdar. -Vi vill inte presentera ett färdigt koncept utan vi vill föra en dialog med Strängnäsborna för att ta reda på vad vi tillsammans vill ska bli av denna plats.

Hälsa och välbefinnande

Drottning Kristinas trädgårdar har väckt stort intresse bland Strängnäsborna. En handuppräckning bland kvällens hundratal besökare visade tydligt att den stora majoriteten var positiva till planerna på Strängnäs nya park. Parken och naturen är jätteviktig för människor menar Paula Pihlgren. - Det handlar om människors välmående, hälsa och mentala välbefinnande.

Paneldebatt i fullsatt kulturhus

Diskussionskvällen lockade stor publik till Strängnäs Kulturhus. Lokalen var fylld av publik där paneldeltagarna diskuterade allt från parkens funktion i staden, människans behov av närhet till naturen och vikten av en demokratisk stadsplanering. Paneldiskussionen tog avstamp i en 15 minuters presentation av de fyra paneldeltagarnas projekt. Daniel Ekman från Solberget inledde samtalet med att engagerat beskriva hur en levande vision föds fram

– Bara den som känner livet självt pulsera och som kan skapa ut ur detta pulserande liv, kan göra något.

Parken – en balanserande kraft

Lars Erik Krafve från Örebro betonade vikten av att våga utveckla sin egen stil när en park ska anläggas. Han fick medhåll av Lars Krantz från Ockelbo som menade att trädgårdsbegreppet måste utvecklas.

– En park handlar ju inte bara om blommor, det handlar om att besjunga varje regions specifika natur. Att göra verkligt värde av den.

Hela panelen var enstämmigt överens om att stadens invånare måste få vara delaktiga i en stads planering, och att alla städer behöver sin egen park. Eller som Lars Krantz sa det – En stad utan park haltar. Och en park utan stad, ja den haltar precis på samma sätt. Det måste finnas en balans mellan stad och natur.

Karin Carlsson

kULtuRDokTORn