solberget admin login
Opinionsmätning Vattentornsfrågan
Byggplanerna i Hovsbergsparken är långt ifrån uppskattade av alla Växjöbor. Det visar en opinionsundersökning i Vattentornfrågan som Solberget offentlig arena - skapande kultur står bakom.

I en telefonundersökning som genomförts under perioden 14 april - 22 april 2006 har 300 slumpvis utvalda växjobor fått svara på fem frågor om den så kallade Vattentornsfrågan. I designen och genomförandet av opinionsmätningen har Gösta Karlsson, Växjö universitet och Daniel Folkesson, Institutet för lokal och regional demokrati varit behjälpliga med synpunkter. Så här ser sammanfattningen av opinionsundersökningen ut:


- En övervägande majoritet (62%) tycker att det är ett dåligt förslag att riva vattentornet och bygga ett bostadshus på Solberget.

- En mycket stor andel (76.6%) anser att arkitekturen inte är estetiskt tilltalande eller smälter in i parkmiljön.

- En mycket stor andel (77.7%)anser att andra alternativ än bostäder ska övervägas för Solberget.

- En mycket stor andel (80.5%) anser att det inte finns tillräckliga möjligheter, som medborgare, att kunna påverka stadsplaneringsfrågor.

kULtuRDokTORn