solberget admin login
En positiv nyhet

Den 21: a februari beviljades Solberget förlängt ekonomiskt stöd från Europeiska Socialfonden. Ett glatt besked som har stor betydelse för verksamhetens framtid.  Totalt omsluter detta årets budget 3,5 miljoner kronor.


Europeiska Socialfonden beslutade att ge Solbergets verksamhet totalt 6, 5 miljoner kronor.
Genom att få stöd för ytterligare ett år får vi värdefull tid på oss att bygga upp en hållbar verksamhet som klarar av att bli ekonomiskt självgående efter bidragsperiodens slut, förklarar Daniel Ekman projektledare på Solberget.

kULtuRDokTORn