solberget admin login
Öppen Skrivarstuga

Det enda som hörs i rummet för en kort stund är pennornas ihärdiga raspande. Ansiktena runt bordet är djupt koncentrerade.
-
 I den här övningen har vi kommit överens gemensamt om att vi ska associera helt fritt kring färgen blått, förklarar Ronny Söderlind en av Skrivarstugans handledare. Plötsligt ropar Ronny ut; nu bryter vi för kaffe allihopa!

- Det behöver ju inte vara så allvarligt det här med att skriva. Här är det väldigt avslappnat och obeväpnat. Vi lägger oss på en generell nivå som passar alla. Det är inte heller tvunget att vara med och skriva, man kan bara komma hit och lyssna om man så vill det, säger Ronny Söderlind en av skrivargruppens flera engagerade .

"idag
söker
pendlarna
en plats
i mellanrummet
Stannarna är framme!"

/ Solbergs poeterna 2/10-06

På Solbergets Öppna Skrivarstuga kan du frigöra dig från språkliga normer och stelt ordbruk på ett lekfullt och avslappnat sätt. Varannan måndag, jämna vecka, kl.18.00 samlas skrivarsugna och leker ordlekar och fikar tillsammans. Man behöver ingen som helst förkunskap utan alla, oavsett ålder och erfarenhet kan känna sig välkomna att droppa in.

Initiativet till denna Öppna SkrivarStuga kommer ifrån Solbergets
Poesiarbetsgrupp som bildades i början på sommaren. Arbetsgruppen vill jobba för att locka en bred delaktig publik från alla delar av Växjö där unga, äldre från olika kulturer, med spridda erfarenheter av poesin möts på Solberget för att skapa en mångsidig och helt oförutsägbar poesiscen i Växjö. Vill du vara med i arbetsgruppen är du välkommen att höra av dig
till poesisamordnare Ronny Söderlind för mer info.
Telefon: 0470-92367 Mail: yx82@hotmail.com

kULtuRDokTORn